O firmie Certyfikacja Referencje Realizacje Projektowanie Transport
samochodowy
Recykling Kontakt

System zintegrowany według norm międzynarodowych ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 i ČSN OHSAS 18001:2008

Spółka Broumovské stavební sdružení s.r.o. już w 2002 r. wdrożyła system zarządzania jakością według normy ISO 9001 ( ČSN EN ISO 9001:2009 ), następnie w 2005 r.system ten poszerzyła o system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 ( ČSN EN ISO 14001:2005 ) a w 2011 r. cały system został zintegrowany i poszerzony o system zarządzania bezpieczeństwem pracy według OHSAS 18001 (ČSN OHSAS 18001:2008).

Regularnie przeprowadzane jest audytowanie wszystkich trzech systemów przez bezstronny organ certyfikacyjny, który wykonuje audyty nadzorujące i recertyfikacyjne. W ramach tych audytów spółka Broumovské stavební sdružení s.r.o. jest corocznie sprawdzana na poziomie wszystkich dokumentów, zapisów i czynności.

Wdrożenie, utrzymywanie, rozwój i nieustanną zgodność tych trzech systemów spółka Broumovské stavební sdružení s.r.o. pojmuje jako ważny krok w XXI wiek, który nawiązuje w pełni na priorytet zadowolonego klienta, w kontekście wszystkich usług świadczonych przez spółkę, z maksymalną troską o ochronę środowiska naturalnego i z wszelkimi nawiązującymi działaniami zapewniającymi bezpieczeństwo i ochronę zdrowia przy pracy.

Takie priorytety przyjęła spółka jako zobowiązanie do przekształcenia w naprawdę działający zintegrowany system zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania bezpieczeństwem pracy.Zintegrowana polityka jakości, EMS i BOZP

Kierownictwo spółki proklamuje tę zintegrowaną politykę, która obowiązuje wszystkich pracowników spółki i wszystkie zainteresowane strony, jej celem jest spełnienie wymagań zadowolonego odbiorcy, interesów pracowników i jakości ich pracy, ochrony środowiska naturalnego, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz konsekwentne spełnianie wszystkich wymogów prawnych i innych.

Kierownictwo spółki Broumovské stavební sdružení s.r.o. przyjmuje i proklamuje następującą zintegrowaną politykę ze zobowiązaniami:

 • rozpoznać, odczuwać i zaspakajać potrzeby i wymagania odbiorcy
 • świadczyć wszelkie usług z wysoką jakością, rzetelnie i na czas
 • zapobiegać możliwości powstawania konfliktów i incydentów
 • nieustannie ulepszać efektywność zarządzania, stosowanych metod, z dokumentacją i implementacją włącznie
 • nieustannie podwyższać poziom umiejętności zawodowych, biegłość i kwalifikacje pracowników
 • wymagać od swoich pracowników i partnerów handlowych spełniania wymogów jakości, troskliwego traktowania środowiska naturalnego i współuczestniczyć w zapewnianiu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy
 • spełniać i przestrzegać wymagań przepisów prawa i innych wymagań, do których zobowiązała się spółka
 • dokumentować i nieustannie ulepszać profil środowiskowy i sprawność systemu zarządzania BHP
 • minimalizować niekorzystne skutki swojej działalności na środowisko naturalne, zdrowie pracowników i innych osób
 • ustalać i weryfikować przyjęte cele i wartości docelowe
 • wdrażać i ulepszać metody identyfikacji, planowania i zarządzania wszystkimi aspektami i ryzykami spółki
 • podwyższać i pogłębiać świadomość o potrzebie ochrony środowiska naturalnego swoich pracowników i partnerów handlowych
 • umacniać świadomość i odpowiedzialność pracowników i partnerów handlowych za własne bezpieczeństwo, ochronę zdrowia innych osób, ochronę mienia spółki i za bezpieczeństwo na terenach działalności spółki
 • profilaktycznie zapobiegać sytuacjom awaryjnym, zanieczyszczaniu atmosfery, wody, gleby i działaniom, które mogą swoimi następstwami wpłynąć niekorzystnie na środowisko naturalne, z zapobieganiem nadmiernemu powstawaniu odpadów włącznie
 • zapobiegać możliwości obrażeń i uszkodzenia zdrowia oraz nieustannie ulepszać zarządzanie i efektywność w zakresie BHP
 • zapewnić zasoby potrzebne do spełnienia wszystkich zamiarów i czynności w zakresie jakości, środowiska naturalnego i BHP
 • regularnie weryfikować nieustanną prawidłowość i stosowność zintegrowanej polityki Broumov, 9 grudnia 2010 r.

V Broumově dne: 9.12.2010

Ing. Kudera Vladimír
dyrektor spółki
Netík Miroslav
przedstawiciel spółki
Netík Martin
menedżer zintegrowanego
systemu


Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov
telefon: +420 491 523 543-5, tel. komórkowy: +420 777 762 301, e-mail: info@bssbroumov.cz
Zapytania i uwagi dotyczące stron internetowych: webmaster@bssbroumov.cz
kamera internetowa on-line