O firmie Certyfikacja Referencje Realizacje Projektowanie Transport
samochodowy
Recykling Kontakt

Biuro projektów i studio CAD

Zapewnimy dla Państwa dokumentację projektową łącznie z potrzebnymi orzeczeniami zainteresowanych organów administracji państwowej i innych uczestników. Nasze biuro projektów świadczy kompleksowe usługi związane z przygotowaniem i realizacją budowy:

  • opracowanie wszystkich stopni dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej, budowli przemysłowych, wodnych i komunikacyjnych
  • zapewnienie działalności inżynierskiej i konsultacyjnej
  • opracowanie dokumentacji, dokumentacji fotograficznej istniejącego stanu obiektów, metryk
  • we współpracy z poddostawcami zapewniamy pomiary radonu, prace geologiczne, hydrogeologiczne i geodezyjne, pomiary hałasu, studia i ekspertyzy
  • koordynacja budowy Państwa obiektu
  • nadzór autorski i techniczny
  • ... i inne czynności według wymagań i uzgodnień

Już od 1995 roku korzystamy w swojej działalności z techniki komputerowej, którą w celu podwyższenia jakości, szybkości i elastyczności pracy rozszerzyliśmy o studio CAD. Ta pracownia wyposażona w programy ArchiCAD i AutoCAD, najnowocześniejsze urządzenia wejściowe i wyjściowe (laserowa technika pomiarowa, kolorowy skaner A3, kolorowy ploter A0+ z drukarką fotorealistyczną) zapewnia profesjonalne opracowanie komputerowe i drukowanie wielkoformatowe.

Dzięki tej technice oferujemy klientom możliwość prezentacji projektowanej budowli w najwyższej jakości fotograficznej w formie obrazów statycznych, łącznie z wkomponowaniem budowli w istniejące otoczenie (przydatne w przypadku projektowania kolorystyki elewacji) oraz animacje, łącznie z możliwością przelotu i oblotu kamery na zewnątrz i wewnątrz obiektu. A także możliwość pokazania rzeczywistości wirtualnej, tzn. realne przejście obiektem budowlanym według aktualnego życzenia klienta. Preferujemy osobisty kontakt z klientem, ale za pomocą techniki komputerowej możemy operatywnie porozumiewać się za pośrednictwem Internetu.

Bezsprzeczną zaletą przy opracowywaniu dokumentacji projektowej jest powiązanie z właściwą realizacją. W naszym biurze projektów opracowujemy dokumentację projektową i zapewniamy przygotowanie budów, których wykonawcą jest nie tylko nasza spółka, ale wykonują je również inne podmioty lub wykonawcą budowy jest sam zleceniodawca.
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov
telefon: +420 491 523 543-5, tel. komórkowy: +420 777 762 301, e-mail: info@bssbroumov.cz
Zapytania i uwagi dotyczące stron internetowych: webmaster@bssbroumov.cz
kamera internetowa on-line