O firmie Certyfikacja Referencje Realizacje Projektowanie Transport
samochodowy
Recykling Kontakt

Broumovské stavební sdružení s.r.o. to prywatna spółka budowlana, która powstała na podstawie umowy spółki z 6 kwietnia 1992 r., kiedy w ramach konsorcjum Broumovské stavební sdružení wspólnie prowadziły działalność dwie firmy, które na początku 1995 r. połączyły się i założyły spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedynym właścicielem i przedstawicielem jest pan Netík Miroslav.

Od roku 1995 spółka ma też własne biuro projektowe i inżynierskie, w którym pracuje profesjonalny zespół projektantów, zdolnych zapewnić klientom kompletny serwis w zakresie projektowania, obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej, zapewnienie pozwolenia budowlanego, współpracę przy realizacji budowy aż po jej kolaudację.

Spółka posiada też bardzo silny park samochodowy - transport samochodowy, który oferuje odbiorcom roboty ziemne, roboty wykopowe, dowóz i przewóz wszystkich rodzajów materiałów, łącznie z załadunkiem i rozładunkiem.

Od 2011 roku spółka oferuje w ramach swoich usług także możliwość składowania odpadów budowlanych w swoim centrum recyklingu, gdzie odpady są następnie recyklowane dla dalszego odpowiedniego wykorzystania, dzięki czemu spółka włączyła się do wzrastającego trendu jak największego wykorzystania potencjału materiałowego odpadów budowlanych, przed ich ułożeniem na składowisku, i bardziej troskliwego podejścia do środowiska naturalnego.

Siedziba spółki, biuro projektów i baza techniczna znajdują się w miejscowości Broumov, centrum recyklingu działa w miejscowości Hejtmánkovice. Spółka działa przede wszystkim w okolicy Broumova i Kraju Kralovohradeckim, w ramach potrzeb klientów spółka Broumovské stavební sdružení s.r.o. jest gotowa do działalności na obszarze całej Republiki Czeskiej.

Podstawowy stabilny i wykwalifikowany zespół pracowników kładzie nacisk na jakość przygotowania i realizacji budów. Pracownicy są regularnie szkoleni, dbamy o podnoszenie ich kwalifikacji, wprowadzamy nowe technologie i nowoczesne materiały, spółka stara się rozwijać harmonicznie.

Jakość pracy i rzetelność spółki można sprawdzić u tradycyjnych klientów nie tylko wśród inwestorów prywatnych, ale również urzędów miejskich i gminnych.

W spółce od roku 2002 został wprowadzony, jest utrzymywany i rozwijany system zarządzania jakością według ČSN EN ISO 9001:2009, od roku 2005 system zarządzania środowiskowego według ČSN EN ISO 14001:2005, a od roku 2011 także system zarządzania bezpieczeństwem pracy według ČSN OHSAS 18001:2008. Spółka otrzymała certyfikaty zgodnie z tymi normami a certyfikowany system odnosi się również do działalności projektowej w budownictwie, robót przygotowawczych w budownictwie, realizacji budowli, ich zmian i usuwania oraz do transportu samochodowego.

Podstawowym zamierzeniem przedsiębiorczym i celem strategicznym spółki Broumovské stavební sdružení s.r.o. jest osiąganie zadowolenia klienta, polegające zwłaszcza na maksymalnej jakości usług i korzystnych relacjach cenowych.Nazwa handlowa Broumovské stavební sdružení s.r.o.
Forma prawna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedstawiciel spółki Miroslav Netík
Siedziba spółki Broumovské stavební sdružení s.r.o.
U Horní brány 29, 550 01 Broumov
Nr identyfikacyjny zakładu: 1000592588
Zakłady Warsztaty i transport samochodowy
Sadová 125, 550 01 Broumov
Nr identyfikacyjny zakładu: 1002830915

Centrum recyklingu
parcela nr 1183/2, obszar katastralny Hejtmánkovice
Nr identyfikacyjny zakładu: 1002964032
Kontakt telefoniczny +420 491 523 543-5
następne dane kontaktowe podano w kontaktach
E-mail bss@bssbroumov.cz
następne dane kontaktowe podano w kontaktach
Předmět podnikání
 • Realizacja budów, ich zmiany i usuwanie
 • Działalność projektowa w budownictwie
 • Zakup towarów w celu ich dalszej sprzedaży i sprzedaż
 • Transport samochodowy ciężarowy
 • Prace przygotowawcze w budownictwie
 • Świadczenie usług technicznych
 • Wynajmowanie i wypożyczanie rzeczy ruchomych
 • REGON 46504303
  NIP CZ46504303
  Bank Česká spořitelna a.s., nr rachunku 3077732/0800
  Spółka zapisana w rejestrze handlowym przy Sądzie Krajskim Hradec Králové, sekcja C, wpis 1949.

  Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov
  telefon: +420 491 523 543-5, tel. komórkowy: +420 777 762 301, e-mail: info@bssbroumov.cz
  Zapytania i uwagi dotyczące stron internetowych: webmaster@bssbroumov.cz
  kamera internetowa on-line