O firmie Certyfikacja Referencje Realizacje Projektowanie Transport
samochodowy
Recykling Kontakt

Centrum recyklingu Hejtmánkovice

Podczas prac budowlanych powstaje niemała ilość odpadów (wyburzony mur z cegły, kawałki betonu, gruz, itp.), z których cały szereg można wykorzystać materiałowo, zwłaszcza poprzez ich recykling a następnie wykorzystanie recyklatu.

Recykling odpadów budowlanych i rozbiórkowych polega na prostym przerobie, podczas którego dochodzi do zmiany ich właściwości fizycznych. Podczas obróbki na linii recyklingu odpady są kruszone na drobne frakcje, a następnie sortowane, dzięki czemu można je łatwo wykorzystać. Efektem końcowym zatem nie są odpady, ale materiał do wykorzystania w formie recyklatu. Takie przekształcenie, recykling, ma kilka pozytywnych aspektów: Pierwszym jest bezspornie aspekt ekologiczny, ponieważ nie dochodzi do wywożenia odpadów na składowiska, ale wytworzone odpady po odpowiedniej obróbce zostają przetworzone na nadający się do wykorzystania recyklat.

Drugim istotnym aspektem jest przyjazne podejście do środowiska naturalnego, które w przypadku recyklingu polega zwłaszcza na ponownym wykorzystaniu, dzięki czemu nie ma potrzeby wydobywania surowców naturalnych. Recyklat potrafi w pełni zastąpić powszechnie stosowane surowce, jak np. żwir, kruszywo, itp.

Trzecim niemniej ważnym aspektem jest też postępowanie zgodne z wymogami przepisów prawnych, nawiązujących zwłaszcza na ustawę o odpadach, która w ramach gospodarki odpadami jako priorytetowe w hierarchii metod obchodzenia się z odpadami określa zapobieganie powstawaniu odpadów.

Spółka Broumovské stavební sdružení s.r.o. jako firma o nowoczesnym sposobie myślenia wszystkie przedstawione aspekty rozważyła i postanowiła w pełni wykorzystać je w swojej działalności.


Planują Państwo rekonstrukcję, adaptację lub rozbiórkę?
Nie wiedzą Państwo, co zrobić z powstałymi odpadami budowlanymi?
Niezwłocznie zwróćcie się Państwo do nas, chętnie doradzimy.

Na podstawie zezwolenia Urzędu Krajskiego Kraju Královohradeckiego przyjmujemy jedynie odpady sortowane, pozbawione domieszek, zaszeregowane pod numerami katalogowymi:

101314Beton odpadowy i muł betonowy
170101Beton
170102Cegły
170107Mieszaniny bądź oddzielne frakcje betonu, cegieł, dachówek i wyrobów ceramicznych niezaszeregowane pod nr 170106
170504Ziemia i kamienie niezaszeregowane pod nr 170503
170506Wydobyta ziemia nieurodzajna niezaszeregowana pod nr 170505
170904Mieszaniny odpadów budowlanych i rozbiórkowych niezaszeregowane pod nr.170901, 170902 i 170903
200202Ziemia i kamienie

Po uzgodnieniu mogą Państwo odpady budowlane przywieźć sami do naszego centrum recyklingu albo jesteśmy w stanie zapewnić ich załadunek i transport, łącznie z wypożyczeniem kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe. Zawsze jednak chodzi o odpady czyste, niezanieczyszczone odpadami bądź materiałami niebezpiecznymi.

Osoba kontaktowa: Miloš Netík, telefon: +420 777 762 306
e-mail: recyklace@bssbroumov.cz

Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov
telefon: +420 491 523 543-5, tel. komórkowy: +420 777 762 301, e-mail: info@bssbroumov.cz
Zapytania i uwagi dotyczące stron internetowych: webmaster@bssbroumov.cz
kamera internetowa on-line