About us Certificates References Implementations Design Truck Service Recycling Contact

  Since the commencement of our activities we have participated in the following projects:

 • Newly built houses, refurbishments, extensions, superstructures, construction modifications and repairs of family homes and cottages, construction of garages, pools, all kinds of connections, domestic water treatment plants, facade repairs for private investors, government and private companies and organizations in Broumov and the near vicinity.
 • Rekonstrukce sociálního zařízení správy a.s. Veba Broumov v Broumově
 • Oprava budovy Hotelu Veba v Broumově
 • Novostavba skladu chemikálií a neutralizační stanice a.s. Kovopol v Broumově
 • Rekonstrukce bytového fondu pro Město Broumov
 • Stavební úpravy ve Speciální internátní škole v Broumově
 • Oprava fasád v historické části města pro Město Broumov a soukromé investory (Česká spořitelna, SPT Telecom aj.)
 • Oprava fasád na náměstí v Polici nad Metují pro Město Police nad Metují a skoukromé investory
 • Novostavba schodiště (repliky) v Kaštanové aleji pro Město Broumov
 • Stavební úpravy prodejen (Knihkupectví, Elektro) a kanceláří firmy Čeko Broumov
 • Stavební úpravy bytového fondu pro Město Broumov
 • Stavební úpravy Obecního domu v Heřmánkovicích pro Obec Heřmánkovice
 • Podniková prodejna a.s. Veba v Broumově
 • Expozitura ČSOB v Broumově
 • Stavební úpravy sociálních zařízení Gymnázia, Základní školy Hradební, Speciální školy a Dětského domova v Broumově
 • Stavební úpravy učeben v Základní škole Hradební v Broumově
 • Rekonstrukce kavárny a rozšíření Penzionu Winterswijk v Broumově
 • Rekonstrukce bytového domu čp. 76 v ulici Dělnické domy v Broumově pro Město Broumov
 • Oprava Penzionu Lachov v Lachově pro firmu Gáza s.r.o. Litvínov
 • Vstupní vestibul správní budovy a.s. Veba v Broumově
 • Vestavba Rádia Metuje v Náchodě
 • Stavební úpravy v závodech a.s. Veba v Broumově, Olivětíně a Meziměstí
 • Dvoupodlažní nástavba Základní školy Komenského v Broumově pro Město Broumov
 • Přestavba budovy jeslí na 5 bytových jednotek pro Město Broumov
 • Půdní vestavba a přístavba Speciální mateřské školky v Broumově
 • Novostavby rodinných domů pro soukromé investory v lokalitách Hvězdecká a Jabloňová v Broumově
 • Novostavba 6-ti řadových rodinných domů v Broumově pro Veba a.s Broumov
 • Vestavba kanceláří ve správní budově a.s. STEF v Broumově
 • Stavební úpravy a opravy objektu Rádia Metuje v Náchodě pro ONOFF a.s.
 • Nástavba a přístavbu provozní budovy v ČD Meziměstí pro ČD DKV Meziměstí
 • Nástavba 15-ti bytových jednotek na č.p. 421 v Meziměstí pro Město Meziměstí
 • Stavba základnové stanice veřejné radiotelefonní sítě EuroTel na Slavném pro EuroTel Praha s.r.o.
 • Přestavba školy na 5 bytových jednotek pro Obec Božanov
 • Rekonstrukce AZÚ Teplice nad Metují a RSÚ Meziměstí pro SPT Telecom a.s.
 • Stavební úpravy školní jídelny v Martínkovicích pro Obec Martínkovice
 • Stavební úpravy kanceláří v budově Kovopol a.s. v Polici nad Metují
 • Opravy a úpravy mostků poškozených povodní pro Obce Šonov a Heřmánkovice
 • Oprava lávky mostu na silnici č. III/302 1 v Meziměstí poškozeného povodní pro SÚS Náchod s.p.o.
 • Oprava podlahy v kulturním domě v České Metuji pro Obec Česká Metuje
 • Rekonstrukce CPS Náchod ve Velkém Poříčí pro HZS Náchod
 • Vestavba kanceláře ve středisku SÚS Broumov pro SÚS Náchod s.p.o.
 • Rekonstrukce kulturního domu v Heřmánkovicích pro Obec Heřmánkovice
 • Oprava, rekonstrukce a přístavba prodejny Konzum v Hronově pro Konzum Ústí nad Orlicí
 • Oprava objektu Chemické čistírny Broumov poškozených povodní pro Prádelny a čistírny Náchod a.s.
 • Novostavba plynoslužebny v Broumově pro Východočeskou plynárenskou a.s.
 • Oprava Penzionu Alba v Deštném v Orlických horách
 • Stavební úpravy Lékarny v Polici nad Metují pro Geum s.r.o. Bukovice
 • Novostavba hygienického zařízení na Rozkoši pro TJ Slávia Jachting Nové Město nad Metují
 • Odmašťovna v závodě Strojtex a.s. Meziměstí
 • Oprava venkovní kanalizace v závodě Strojtex a.s. Meziměstí
 • Přestavba jídelny na 4 b.j. v Šonově pro Obec Šonov
 • Stavební úpravy kotelen při plynofikaci (Gymnázium Broumov, Dětský domov)
 • Stavební úpravy RDG nemocnice v Broumově pro Město Broumov
 • Stavební úpravy sociálních zařízení nemocnice v Broumově pro Broumovskou nemocnici
 • Obchodní objekt Penny Market v Broumově pro Atrium Cz s.r.o.
 • Lakovna v závodě Strojtex a.s. Meziměstí
 • Novostavba dvougaráže v závodě Strojtex a.s. Meziměstí
 • Novostavba prodejny a restaurace Bartoš v Otovicích
 • Novostavba prodejny potravin v Otovicích
 • Stavební úpravy rodinného domu v Martínkovicích pro Navos International s.r.o.
 • Třídírna odpadů v Heřmánkovicích pro Scheele Bohemia s.r.o.
 • Novostavby rodinných domů na Pavlišově u Náchoda a v Teplicích nad Metují
 • Stavební úpravy sídla Lesní společnosti v Broumově pro Lesní společnost Holding a.s.
 • Stavební úpravy domů čp. 41, 78 na Penzion - dům s pečovatelskou službou v Broumově pro Město Broumov
 • Stavební úpravy domu v Broumově pro společnost K&M Broumov
 • Plynofikace závodu Strojtex Meziměstí pro Strojtex a.s. Dvůr Králové nad Labem
 • Stavební úpravy haly pro BRAHA plasty, s.r.o.
 • Stavební úpravy čp. 273 - 10 bytových jednotek v Heřmánkovicích pro Obec Heřmánkovice
 • Toma - Sklad surovin v Teplicích nad Metují pro General Bottlers CR, s.r.o.
 • SÚS Broumov - Přestavba areálu Pasa pro SÚS Náchod, s.p.o.
 • Oprava havarijního stavu hráze rybníka "Cihelný" pro Pozemkový fond ČR
 • Stavební úpravy bývalého vojenského objektu v Horním Adršpachu pro Obec Adršpach
 • Stavební úpravy šaten a sociálního zařízení v DKV Trutnov
 • Rozšíření provozu šicích dílen čp. 152 v Broumově pro Maryan Beachwear Group CZ s.r.o.
 • Výstavba zásobníku dřevního odpadu a zhotovení střechy v areálu společnosti Dřevoterm s.r.o. v Březové
 • Stavební úpravy domu čp.665 v Náchodě pro MUDr. Semeráka
 • Výstavba garáže v Teplicích nad Metují pro soukromého investora
 • Demolice sýpky v Martínkovicích pro Pozemkový Fond ČR
 • Nástavba rodinného domu v Meziměstí pro soukromého investora
 • Přístavba, nástavba a stavební úpravy Penzionu Střelnice v Teplicích nad Metují pro Gáza s.r.o. Litvínov
 • Stavební úpravy a nástavba třetího nadzemního podlaží objektu v Šonově na 9 bytových jednotek pro Obec Šonov
 • Přístavba, nástavba a stavební úpravy Penzionu Střelnice v Teplicích nad Metují pro Gáza s.r.o. Litvínov
 • Přestavba areálu SÚS středisko Pasa pro Správu a údržbu silnic Královéhradeckého kraje
 • Rekonstrukce střešní části a obvodového pláště obytného domu Černého 429, Praha 8 – Střížkov
 • Statické zajištění Domova důchodců v Teplicích nad Metují
 • Rekonstrukce pavilonu Bongo v Zoo Dvůr Králové nad Labe
 • Rekonstrukce místní komunikace "Malá kolonie" v Broumově, Město Broumov
 • Oprava silničního mostku, Obec Křinice
 • Havárie opěrné zdi Suchý Důl, SÚS Královéhradeckého kraje s.p.o.
 • Inženýrské sítě Meziměstí - Jiráskova čtvrť, Město Meziměstí
 • Rekonstrukce šaten, Gymnázium Náchod
 • Stavební úpravy pro řešení bezbariérovosti v ZŠ Meziměstí
 • Rekonstrukce RD čp. 175 v Choustníkově Hradišti pro soukromého investora
 • ÚP Náchod - rekonstrukce jednoho podlaží budovy pro Úřad práce v Náchodě
 • Centrální kuchyně nemocnice - subdodavatelem pro BAK a.s.
 • Stavební úpravy - služebna Broumov pro VČE a.s.
 • Oprava trafostanic v Polici, Benešov pro VČE a.s.
 • Rekonstrukce Rybářské ulice v Broumově pro Město Broumov
 • Výdejna stravy čp. 239 v Broumově pro Město Broumov
 • Výdejna stravy čp. 33 v Broumově – subdodavatelem pro BAK a.s.
 • Novostavba dvorního objektu u čp. 182 v Broumově pro soukromého investora
 • Dům s chráněnými byty v Broumově“ – přístavba objektu s 27 byty ke stávající budově domova pro Město Broumov
 • Stavební úpravy čp. 246 a 250 Broumov – rekonstrukce DD a SPMS v Broumově
 • Rekonstrukce objektu čp. 306 Janovičky pro soukromého investora
 • Demolice objektu st.p. 92 Velká Ves pro Pozemkový Fond ČR
 • Zateplená fasáda čp. 123 Meziměstí pro společenství vlastníků
 • Oprava místní komunikace Černá stezka v Broumově pro Město Broumov
 • Stavební práce na přeložce vodovodu a kanalizace v Polici nad Metují II/300 - subdodavatelem pro SSŽ a.s.
 • Stavební úpravy objektu 239, vestavba výtahu pro Město Broumov
 • Oprava chodníků sídliště Spořilov v Broumově pro Město Broumov
 • "Naše zahrada 2007“ v Broumově pro Město Broumov
 • Rekonstrukce budovy ZvŠ na zdravotní středisko a byty pro Město Meziměstí
 • Stavební úpravy Kostelního náměstí v Broumově pro Město Broumov
 • Novostavba obchodních prostor společnosti Lidl Česká republika v.o.s. v Broumově

Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov
Phone: +420 491 523 543-5, Mobile phone: +420 777 762 301, E-mail: info@bssbroumov.cz
Questions and comments regarding the website: webmaster@bssbroumov.cz
on-line webcam