O firmě  | Certifikace  | Reference  | Realizace  | Projekce  | Kontakt
Autodoprava  | Recyklace  | Zimní údržba  | Hydraulické hadice

Projekční ateliér a CAD studio

Projekční ateliér nabízí následující činnosti:

  • zpracování projektových dokumentací všech stupňů
  • zajištění inženýrské a konzultační činnosti
  • autorské a technické dozory
  • zpracování fotodokumentace stávajících stavů objektů
  • ve spolupráci s externími subjekty měření radonu, geodetické práce
  • příprava podkladů a provedení kolaudačního rozhodnutí
  • koordinaci výstavby Vašeho objektu
  • ... a další činnosti dle požadavků a dohody

Již od roku 1995 používáme pro svou činnost výpočetní techniku, kterou jsme za účelem zvýšení kvality, rychlosti a flexibility práce doplnili o CAD studio. Toto pracoviště vybavené programy ArchiCAD a AutoCAD, nejmodernějšími vstupními a výstupními zařízeními (laserová měřící technika, barevný scanner A3+, barevný plotter A0+ s fotorealistickým tiskem) zaručuje profesionální digitální zpracování a tisk velkoplošných formátů.

Díky této technice nabízíme zákazníkům možnost prezentace navrhované stavby v maximální fotografické kvalitě formou statických snímků, včetně začlenění stavby do stávajícího okolí (vhodné při návrhu barevnosti fasád) a animací, včetně možnosti obletů a průletů kamery vně i uvnitř objektu. V neposlední řadě i možnost virtuální reality, tzn. reálný průchod stavbou podle okamžitého přání zákazníka. Preferujeme osobní jednání se zákazníkem, ale za pomoci výpočetní techniky můžeme operativně komunikovat po internetu.

Nespornou výhodou při zpracování projektové dokumentace je provázanost s vlastní realizací. V našem projektovém ateliéru se zpracovávají projektové dokumentace a zajišťuje příprava staveb, které jsou prováděny nejen naší stavební společností, ale i dodavatelsky jinými subjekty, nebo stavby prováděné svépomocí.Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov
telefon: 491 523 543-5, mobil: 777 762 301, e-mail: info@bssbroumov.cz
Doporučené odkazy - Webová kamera