O firmě  | Certifikace  | Reference  | Realizace  | Projekce  | Kontakt
Autodoprava  | Recyklace  | Zimní údržba  | Hydraulické hadice

  Od zahájení naši podnikatelské činnosti jsme se významně podíleli na těchto akcích:

 • Rekonstrukce sociálního zařízení správy a.s. Veba Broumov v Broumově
 • Oprava budovy Hotelu Veba v Broumově
 • Novostavba skladu chemikálií a neutralizační stanice a.s. Kovopol v Broumově
 • Rekonstrukce bytového fondu pro Město Broumov
 • Stavební úpravy ve Speciální internátní škole v Broumově
 • Oprava fasád v historické části města pro Město Broumov a soukromé investory (Česká spořitelna, SPT Telecom aj.)
 • Oprava fasád na náměstí v Polici nad Metují pro Město Police nad Metují a skoukromé investory
 • Novostavba schodiště (repliky) v Kaštanové aleji pro Město Broumov
 • Stavební úpravy prodejen (Knihkupectví, Elektro) a kanceláří firmy Čeko Broumov
 • Stavební úpravy bytového fondu pro Město Broumov
 • Stavební úpravy Obecního domu v Heřmánkovicích pro Obec Heřmánkovice
 • Podniková prodejna a.s. Veba v Broumově
 • Expozitura ČSOB v Broumově
 • Stavební úpravy sociálních zařízení Gymnázia, Základní školy Hradební, Speciální školy a Dětského domova v Broumově
 • Stavební úpravy učeben v Základní škole Hradební v Broumově
 • Rekonstrukce kavárny a rozšíření Penzionu Winterswijk v Broumově
 • Rekonstrukce bytového domu čp. 76 v ulici Dělnické domy v Broumově pro Město Broumov
 • Oprava Penzionu Lachov v Lachově pro firmu Gáza s.r.o. Litvínov
 • Vstupní vestibul správní budovy a.s. Veba v Broumově
 • Vestavba Rádia Metuje v Náchodě
 • Stavební úpravy v závodech a.s. Veba v Broumově, Olivětíně a Meziměstí
 • Dvoupodlažní nástavba Základní školy Komenského v Broumově pro Město Broumov
 • Přestavba budovy jeslí na 5 bytových jednotek pro Město Broumov
 • Půdní vestavba a přístavba Speciální mateřské školky v Broumově
 • Novostavby rodinných domů pro soukromé investory v lokalitách Hvězdecká a Jabloňová v Broumově
 • Novostavba 6-ti řadových rodinných domů v Broumově pro Veba a.s Broumov
 • Vestavba kanceláří ve správní budově a.s. STEF v Broumově
 • Stavební úpravy a opravy objektu Rádia Metuje v Náchodě pro ONOFF a.s.
 • Nástavba a přístavbu provozní budovy v ČD Meziměstí pro ČD DKV Meziměstí
 • Nástavba 15-ti bytových jednotek na č.p. 421 v Meziměstí pro Město Meziměstí
 • Stavba základnové stanice veřejné radiotelefonní sítě EuroTel na Slavném pro EuroTel Praha s.r.o.
 • Přestavba školy na 5 bytových jednotek pro Obec Božanov
 • Rekonstrukce AZÚ Teplice nad Metují a RSÚ Meziměstí pro SPT Telecom a.s.
 • Stavební úpravy školní jídelny v Martínkovicích pro Obec Martínkovice
 • Stavební úpravy kanceláří v budově Kovopol a.s. v Polici nad Metují
 • Opravy a úpravy mostků poškozených povodní pro Obce Šonov a Heřmánkovice
 • Oprava lávky mostu na silnici č. III/302 1 v Meziměstí poškozeného povodní pro SÚS Náchod s.p.o.
 • Oprava podlahy v kulturním domě v České Metuji pro Obec Česká Metuje
 • Rekonstrukce CPS Náchod ve Velkém Poříčí pro HZS Náchod
 • Vestavba kanceláře ve středisku SÚS Broumov pro SÚS Náchod s.p.o.
 • Rekonstrukce kulturního domu v Heřmánkovicích pro Obec Heřmánkovice
 • Oprava, rekonstrukce a přístavba prodejny Konzum v Hronově pro Konzum Ústí nad Orlicí
 • Oprava objektu Chemické čistírny Broumov poškozených povodní pro Prádelny a čistírny Náchod a.s.
 • Novostavba plynoslužebny v Broumově pro Východočeskou plynárenskou a.s.
 • Oprava Penzionu Alba v Deštném v Orlických horách
 • Stavební úpravy Lékarny v Polici nad Metují pro Geum s.r.o. Bukovice
 • Novostavba hygienického zařízení na Rozkoši pro TJ Slávia Jachting Nové Město nad Metují
 • Odmašťovna v závodě Strojtex a.s. Meziměstí
 • Oprava venkovní kanalizace v závodě Strojtex a.s. Meziměstí
 • Přestavba jídelny na 4 b.j. v Šonově pro Obec Šonov
 • Stavební úpravy kotelen při plynofikaci (Gymnázium Broumov, Dětský domov)
 • Stavební úpravy RDG nemocnice v Broumově pro Město Broumov
 • Stavební úpravy sociálních zařízení nemocnice v Broumově pro Broumovskou nemocnici
 • Obchodní objekt Penny Market v Broumově pro Atrium Cz s.r.o.
 • Lakovna v závodě Strojtex a.s. Meziměstí
 • Novostavba dvougaráže v závodě Strojtex a.s. Meziměstí
 • Novostavba prodejny a restaurace Bartoš v Otovicích
 • Novostavba prodejny potravin v Otovicích
 • Stavební úpravy rodinného domu v Martínkovicích pro Navos International s.r.o.
 • Třídírna odpadů v Heřmánkovicích pro Scheele Bohemia s.r.o.
 • Novostavby rodinných domů na Pavlišově u Náchoda a v Teplicích nad Metují
 • Stavební úpravy sídla Lesní společnosti v Broumově pro Lesní společnost Holding a.s.
 • Stavební úpravy domů čp. 41, 78 na Penzion - dům s pečovatelskou službou v Broumově pro Město Broumov
 • Stavební úpravy domu v Broumově pro společnost K&M Broumov
 • Plynofikace závodu Strojtex Meziměstí pro Strojtex a.s. Dvůr Králové nad Labem
 • Stavební úpravy haly pro BRAHA plasty, s.r.o.
 • Stavební úpravy čp. 273 - 10 bytových jednotek v Heřmánkovicích pro Obec Heřmánkovice
 • Toma - Sklad surovin v Teplicích nad Metují pro General Bottlers CR, s.r.o.
 • SÚS Broumov - Přestavba areálu Pasa pro SÚS Náchod, s.p.o.
 • Oprava havarijního stavu hráze rybníka "Cihelný" pro Pozemkový fond ČR
 • Stavební úpravy bývalého vojenského objektu v Horním Adršpachu pro Obec Adršpach
 • Stavební úpravy šaten a sociálního zařízení v DKV Trutnov
 • Rozšíření provozu šicích dílen čp. 152 v Broumově pro Maryan Beachwear Group CZ s.r.o.
 • Výstavba zásobníku dřevního odpadu a zhotovení střechy v areálu společnosti Dřevoterm s.r.o. v Březové
 • Stavební úpravy domu čp.665 v Náchodě pro MUDr. Semeráka
 • Výstavba garáže v Teplicích nad Metují pro soukromého investora
 • Demolice sýpky v Martínkovicích pro Pozemkový Fond ČR
 • Nástavba rodinného domu v Meziměstí pro soukromého investora
 • Přístavba, nástavba a stavební úpravy Penzionu Střelnice v Teplicích nad Metují pro Gáza s.r.o. Litvínov
 • Stavební úpravy a nástavba třetího nadzemního podlaží objektu v Šonově na 9 bytových jednotek pro Obec Šonov
 • Přístavba, nástavba a stavební úpravy Penzionu Střelnice v Teplicích nad Metují pro Gáza s.r.o. Litvínov
 • Přestavba areálu SÚS středisko Pasa pro Správu a údržbu silnic Královéhradeckého kraje
 • Rekonstrukce střešní části a obvodového pláště obytného domu Černého 429, Praha 8 – Střížkov
 • Statické zajištění Domova důchodců v Teplicích nad Metují
 • Rekonstrukce pavilonu Bongo v Zoo Dvůr Králové nad Labe
 • Rekonstrukce místní komunikace "Malá kolonie" v Broumově, Město Broumov
 • Oprava silničního mostku, Obec Křinice
 • Havárie opěrné zdi Suchý Důl, SÚS Královéhradeckého kraje s.p.o.
 • Inženýrské sítě Meziměstí - Jiráskova čtvrť, Město Meziměstí
 • Rekonstrukce šaten, Gymnázium Náchod
 • Stavební úpravy pro řešení bezbariérovosti v ZŠ Meziměstí
 • Rekonstrukce RD čp. 175 v Choustníkově Hradišti pro soukromého investora
 • ÚP Náchod - rekonstrukce jednoho podlaží budovy pro Úřad práce v Náchodě
 • Centrální kuchyně nemocnice - subdodavatelem pro BAK a.s.
 • Stavební úpravy - služebna Broumov pro VČE a.s.
 • Oprava trafostanic v Polici, Benešov pro VČE a.s.
 • Rekonstrukce Rybářské ulice v Broumově pro Město Broumov
 • Výdejna stravy čp. 239 v Broumově pro Město Broumov
 • Výdejna stravy čp. 33 v Broumově – subdodavatelem pro BAK a.s.
 • Novostavba dvorního objektu u čp. 182 v Broumově pro soukromého investora
 • Dům s chráněnými byty v Broumově“ – přístavba objektu s 27 byty ke stávající budově domova pro Město Broumov
 • Stavební úpravy čp. 246 a 250 Broumov – rekonstrukce DD a SPMS v Broumově
 • Rekonstrukce objektu čp. 306 Janovičky pro soukromého investora
 • Demolice objektu st.p. 92 Velká Ves pro Pozemkový Fond ČR
 • Zateplená fasáda čp. 123 Meziměstí pro společenství vlastníků
 • Oprava místní komunikace Černá stezka v Broumově pro Město Broumov
 • Stavební práce na přeložce vodovodu a kanalizace v Polici nad Metují II/300 - subdodavatelem pro SSŽ a.s.
 • Stavební úpravy objektu 239, vestavba výtahu pro Město Broumov
 • Oprava chodníků sídliště Spořilov v Broumově pro Město Broumov
 • "Naše zahrada 2007“ v Broumově pro Město Broumov
 • Rekonstrukce budovy ZvŠ na zdravotní středisko a byty pro Město Meziměstí
 • Stavební úpravy Kostelního náměstí v Broumově pro Město Broumov
 • Novostavba obchodních prostor společnosti Lidl Česká republika v.o.s. v Broumově
 • přístavby, stavební úpravy a opravy rodinných domů, stavby garáží, budování kanalizačních přípojek a domovních ČOV, opravy fasád pro soukromé investory, státní a soukromé firmy a organizace v Broumově a blízkém okolí (Teplice nad Metují, Police nad Metují, Meziměstí, Heřmánkovice).

Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov
telefon: 491 523 543-5, mobil: 777 762 301, e-mail: info@bssbroumov.cz
Doporučené odkazy - Webová kamera