O firmě  | Certifikace  | Reference  | Realizace  | Projekce  | Kontakt
Autodoprava  | Recyklace  | Zimní údržba  | Hydraulické hadice

Recyklační středisko Hejtmánkovice

Při stavebních pracech vzniká nemalé množství stavebních odpadů (vybourané cihlové zdivo, kusy betonu, stavební suť, apod.), z nichž se dá celá řada vhodně materiálově využít, a to zejména recyklací a následným použitím ve formě recyklátu.

Recyklace stavebních a demoličních odpadů je jejich jednoduchá úprava, během které dochází ke změně jejich fyzikálních vlastností. Odpady jsou v recyklační lince rozdrceny na drobné frakce a dále roztříděny, čímž jsou snadno využitelné. Výsledným efektem již tedy nemusí být odpad, ale použitelný materiál ve formě recyklátu.

Tato přeměna, recyklace, má několik kladných aspektů: Tím prvním je bezesporu ekologie, neboť nedochází k ukládání odpadů na skládky, ale vyprodukovaný odpad je vhodnou recyklací zpracováván a je přeměněn na využitelný recyklát.

Druhým podstatným aspektem je šetrný přístup k životnímu prostředí, který u recyklace tkví zejména v použitelnosti, díky níž se nemusí vytěžovat přírodní suroviny. Recyklát dokáže plně nahradit suroviny běžně používané, jako jsou např. štěrky, kamenivo, apod..

Třetím nemálo významným aspektem je i naplňování souladu s legislativními požadavky, navazujícími zejména na zákon o odpadech a jeho uplatňování hierarchie odpadového hospodářství.

Společnost Broumovské stavební sdružení s.r.o. jako moderně smýšlející firma všechny tyto aspekty zvážila a rozhodla se je plně zařadit do své činnosti.


Plánujete rekonstrukci, úpravy, či demolici?
Nevíte kam se vzniklými stavebními odpady?
Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi poradíme.

Na základě povolení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje přijímáme především odpady vznikající při stavební činnosti. Odpady musí být bez nebezpečných vlastností, kategorie O (ostatní), vytříděné a zbavené příměsí.

Předávající osoba musí při prvním předání odpadů předat PÍSEMNÉ INFORMACE O ODPADU, tzn. údaje o předávající osobě (původci odpadů) a o předaných odpadech v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.. Při opakované dodávce toho samého odpadu z toho samého místa musí předávající osoba předat PRŮVODKU ODPADU.Seznam přijímaných odpadů:

170101Beton
170102Cihly
170103Tašky a keramické výrobky
170107Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106

Po smluvní dohodě jsme schopni zajistit nakládku i přepravu, včetně zapůjčení kontejneru na stavební a demoliční odpady.

Bližší informace: vedoucí autodopravy
telefon 777 762 315, e-mail: doprava@bssbroumov.cz


Písemné informace
Průvodka odpaduBroumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov
telefon: 491 523 543-5, mobil: 777 762 301, e-mail: info@bssbroumov.cz
Doporučené odkazy - Webová kamera